VNG-standaarden

Hier vindt je de specificaties van de door VNG Realisatie beheerde standaarden, gericht op informatiearchitecten en ontwikkelaars die met deze standaarden werken.

Als je wilt weten wat een standaard is en welke standaarden belangrijk zijn voor gemeenten, kunt je terecht op GEMMA online. Daar vindt je de GEMMA standaardenlijst met een overzicht van alle relevante standaarden voor de gemeentelijke informatievoorziening, evenals richtlijnen voor wanneer een standaard gebruikt moet worden. Bij elke referentiecomponent wordt aangegeven welke standaarden aanbevolen of verplicht zijn.

Wat is een standaard(specificatie)?

Een standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.

Soorten standaarden

De standaardspecificaties zijn onderverdeeld in drie soorten:

  • Informatiemodellen: gestructureerde beschrijvingen van de structuur, semantiek en eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid. Deze modellen bieden duidelijkheid over de betekenis en samenhang van concepten en dienen als basis voor het ontwikkelen van API-standaarden.

  • API-standaarden die werken volgens de REST-architectuurstijl. Voor het ontwerp van dit type standaarden gelden de REST-API Design Rules. Het gebruik van deze standaarden past binnen de overheidsbrede API-Strategie voor de Nederlandse overheid.

  • StUF-standaarden voor geautomatiseerde data-uitwisseling gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). De StUF-standaarden worden, waar nodig, de komende jaren geleidelijk vervangen door API-standaarden.