Wat is een StUF-standaard?

Wat is StUF?

De StUF-standaarden worden gebruik voor het elektronisch uitwisselen van data tussen applicaties van overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van zaakgegevens en data uit basisregistraties. StUF-standaarden zijn gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). StUF bevat zelf geen berichten maar de bouwstenen en richtlijnen waarmee berichtstandaarden zijn te maken. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

Hoe werkt StUF

De basis is de StUF Onderlaag, ook wel de StUF Berichtenstandaard genoemd.

Status en doorontwikkeling

De StUF-standaard staat op de Pas toe of leg uit lijst van Forum Standaardisatie

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoeften en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. Een toelichting op het vernieuwen van de standaarden is te vinden bij API-standaarden.

Op StUF gebaseerde berichtstandaarden

VNG Realisatie beheert voor verschillende domeinen binnen de gemeentelijke informatievoorziening een aantal berichtstandaarden op basis van StUF. De pagina StUF Sectormodellen en koppelvlakken beschrijft de indeling van de StUF berichtstandaarden

Domeinspecifieke berichtstandaarden

  • Basis -en kerngegevens: Standaarden voor het uitwisselen van basis- en kerngegevens binnen de gemeentelijke informatievoorziening.
  • Zaken en documenten: Standaarden voor het uitwisselen van zaken en documenten tussen gemeentelijke systemen.
  • Dienstverleningsdomein: Standaarden voor het uitwisselen van gegevens met betrekking tot dienstverlening door gemeenten.
  • Ruimtelijk domein: Standaarden voor het uitwisselen van ruimtelijke gegevens, zoals informatie over percelen en gebouwen.
  • Sociaal domein: Standaarden voor het uitwisselen van gegevens binnen het sociaal domein, zoals informatie over zorg en welzijn.
  • Bedrijfsvoeringsdomein: Standaarden voor het uitwisselen van gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering van gemeenten, zoals financiĆ«n en personeelszaken.
  • Gerelateerde standaarden: Een overzicht van aan StUF gerelateerde standaarden en specificaties die relevant zijn voor de gemeentelijke informatievoorziening.

Compliancy

Voor aantonen dat je pakket voldoet aan de StUF-standaard gebruik je het StUF-testplatform