Zaken en documenten

Status en doorontwikkeling

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. Een toelichting op het vernieuwen van de standaarden is te vinden bij API-standaarden.

Overzicht

Standaard Beheerder Actuele versie StUF versie Status
StUF Onderlaag VNG Realisatie 3.01 - In gebruik
         
Sectormodel Zaken: StUF-ZKN (RGBZ) VNG Realisatie 3.10 3.01 In gebruik
Sectormodel Zaaktypen(-catalogus): StUF–ZTC (ImZTC) VNG Realisatie 3.10 3.01 In gebruik
Zaak- en Documentservices VNG Realisatie 1.2 3.01 In gebruik
Documentcreatieservices VNG Realisatie 1.1 3.01 In gebruik