Beheer API-specificatie

Beheer van een API-specificatie waarborgt het beschikbaar blijven van alle artefacten en het onderhoud daarvan, nadat deze is ontwikkeld.

Beheer omvat op zijn minst:

 • Beheren van backlog (lijst met fouten, gewenste verbeteringen, gewenste uitbreidingen, etc.)
 • Het actief organiseren van functionele en technische gebruikersgroepen
 • Oplossen van bugs
 • Afhandelen kleine onderhoudsverzoeken
 • Aanpassen/ bijwerken functionele en technische documentatie
 • Bijwerken van informatiemodellen/ berichtmodellen
 • Beschikbaarstellen van nieuwe minor versies van de API-specificatie
 • Beheren GitHub omgevingen
 • Beheren publicatie op GEMMA Online
 • Indien beschikbaar: Aanpassen referentie implementatie
 • Indien beschikbaar: Testscenario‚Äôs actueel en werkend houden

Nieuwe wensen tot uitbreidingen of aanpassingen, grote verbeteringen en vernieuwingen dienen als doorontwikkelingsactiviteiten te worden beschouwd (welke uit te voeren door een werkgroep) en niet als onderdeel van de beheeractiviteiten te worden uitgewerkt. Reden hiervan is dat een standaard een product is dat op basis brede en open deelname, grondige overweging van alternatieven en consensus gebaseerde overeenstemming tot stand komt; een beheerpartij kan deze rol nooit zelfstandig vervullen.