Basis- en kerngegevens

Status en doorontwikkeling

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. Een toelichting op het vernieuwen van de standaarden is te vinden bij API-standaarden.

Overzicht

Standaard Beheerder Laatste versie StUF versie Satus
StUF Onderlaag VNG Realisatie 3.01 - In gebruik
         
Sectormodel Basisgegevens: StUF-BG (RSGB) VNG Realisatie 3.10 3.01, 2.04 In gebruik
StUF BAG (BAG) VNG Realisatie 3.10 3.01 In gebruik
LV Adressen en Gebouwen (LV BAG) (BAG) Kadaster 2.0 3.01 In gebruik
Kadastrale mutatieservices (BRK-Levering) VNG Realisatie 1.0 3.01 In gebruik
Sectormodel Geo: StUF Geo IMGeo (BGT) Geonovum 1.3 3.01 In gebruik
Sectormodel HR: StUF-HR (nHR) Kamers van Koophandel   3.01 In gebruik