API Community

Bij het ontwikkelen van een standaard is regelmatige interactie met de community erg belangrijk. Zo’n community is een groep van geinteresseerden welke betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de standaard. Veelal bestaat zo’n community uit toekomstige gebruikers, dus typisch gemeenten en marktpartijen. Deze community geeft de werkgroep doorlopende terugkoppeling op (toekomstige) bruikbaarheid van de in ontwikkeling zijnde API-specificatie. Vaak is het draagvlak voor een API-specificatie ook goed te peilen binnen de community. Community interacties kunnen voorkomen in onder andere de volgende vormen:

Community bijeenkomst

Een community bijeenkomst is een (periodieke) meeting waarin je wordt bijgepraat over de ontwikkeling van een standaard. Geïnteresseerden kunnen zichzelf op deze manier betrekkelijk eenvoudige op de hoogte stellen van de stand van zaken, anders dan zelf de verhandelingen van de werkgroep in de GitHub repository na te lopen. Typisch wordt ook ruim mogelijkheid gegeven tot vragen en feedback.

Hackathon / API-lab

De werkgroep kan een hackathon of API-lab organiseren om met belanghebbenden de in ontwikkeling zijnde API-specificatie te testen. Dit kan door bijvoorbeeld referentie implementaties of geïmplementeerde software producten met elkaar te laten werken. De praktische bruikbaarheid van de API-specificatie kan hiermee worden beproefd. Hackaton’s en API-labs vinden typisch plaats in een latere fase van de ontwikkeling van een API-specificatie.

Publieke reviews

Een werkgroep legt een gepubliceerd werkproduct voor aan een breed publiek, waarbij gevraagd wordt om deze te beoordelen.